Welkom

Logo gevalideerd productWelkom op de website van het ESF-project ‘Game On!’. Dit project, dat mogelijk gemaakt wordt door de steun van het Europees Sociaal Fonds, is een samenwerking tussen vier partnerorganisaties: Winston Wolfe, Howest, IPV en VFU.

De website zelf is bedoeld om jou als bezoeker een overzicht te bieden van de vooruitgang van het project. In een eerste fase willen we hierbij nagaan hoe men games in een leercontext optimaal inzet en hoe diverse leertheorieën, gamerstijlen en leerdoelstellingen bepaalde correlaties vertonen.

Vervolgens gaan we op basis van de verzamelde info een open digitaal gameplatform ontwikkelen voor opleiding op de werkvloer. Dit platform zal rekening houden met zowel mogelijke leertheorieën (behaviorisme, constructivisme, …) als reële opleidingsbehoeftes, allemaal gekoppeld aan de voorhanden zijn de gamerstijlen. Het project mikt dus enerzijds op het informeren en sensibiliseren over de mogelijkheden van moderne leertools bij het verwerven van kennis en competenties vereist op de actuele arbeidsmarkt. Anderzijds mikken we op het ondersteunen van het levenslang leren met leervormen en leeromgevingen die beantwoorden aan de noden van (de nieuwe generatie) werknemers.

Het “Game on!” team

esf21