FAQ – tips

Welke tips zijn er bij het aanmaken van een ‘daar komt-ie game’?
Eerst en vooral moet je op zoek gaan naar een goede instructie. Denk hierbij aan zinnen die starten met ‘Klop op…’, ‘Sla op…’, ‘Duid aan…’, … Kortom, instructies waarvan geen twijfel bestaat wat de players moeten doen.

Je dient in de game bovendien 10 goede en 10 foutieve afbeeldingen op te laden. Zoek hier bijvoorbeeld 5 unieke afbeeldingen en laad die 2 keer op. Dit verhoogt de retentie bij jouw cursisten.

Gebruik tot slot afbeeldingen met een visuele weergave of met een tekstuele weergave (je maakt die bijvoorbeeld aan in Photoshop en slaat die op als .png met transparante achtergrond).

Vermijd afbeeldingen met combinatie van beeld en woord, want de tijd ontbreekt voor de cursist om beeld en woord te capteren.

 

Welke tips zijn er bij het aanmaken van een ‘daar gaat-ie game’?
Maak een game waarbij je gebruik maakt van alle mogelijke vraagtypes en vermijd een eenzijdige game. Wij hebben geopteerd voor drie clusters: open vragen, meerkeuzevragen en sequentiële vragen met daarin telkens twee opties.

Gebruik voor je game tussen de 6 en 12 vragen; minder is volgens ons iets te weinig, meer doet afbreuk aan de gameplay voor je cursisten. Werk bovendien indien mogelijk met 6 vragen die in twee variaties gesteld worden. Dit is goed voor de retentie bij de cursisten.

Maak bovendien optimaal gebruik van de feedback-ruimte. Cursisten leren immers van de herhaling van vragen en ook van de feedback die ze ontvangen bij foute antwoorden.